Milieu
Het terugdringen van bodem- en grondwatervervuiling mag niet alleen van industrie en agrarische sector worden verwacht. Iedereen kan daarbij behulpzaam zijn, ook hobbytuinders.

Dat betekent onder meer: geen kunstmest meer gebruiken.
De voordelen van kunstmest zijn bekend: goedkoop, eenvoudig toe te dienen en snelle groei. De nadelen veel minder: volkomen uitgeloogde grond en uit hun krachten gegroeide gewassen die kwetsbaar zijn voor ziekten. Van de toegediende kunstmest kan slechts een klein percentage worden opgenomen, de rest spoelt uit en vervuilt grond en grond water. Het biologisch leven verdwijnt; het evenwicht is verstoord.

Wormenmest kan een aantrekkelijk alternatief zijn.
Charles Darwin sprak al over de wormen als 'de oudste bodembewerkers van de wereld'. Wormenmest brengt biologisch leven terug in de grond en doet gewassen beter en gezonder groeien. Dat komt door de wormenenzymen. Het nuttig neveneffect is een schone bodem, waar ook de kwaliteit van het grondwater van profiteert.